สติ ข้อคิดดีๆจาก ดร.วรภัทร ภู่เจริญ

ดร.วรภัทร ภู่เจริญ

คลิปนี้เป็นการบันทึกย้อนหลังของการให้ข้อคิดดีๆจากดร.วรภัทร ภู่เจริญ