ตัวอย่าง Minamata ซับไทย

ตัวอย่าง Minamata ซับไทย

ตัวอย่าง Minamata มินามาตะ ซับไทย มีชื่อไทย ภาพถ่ายโลกตะลึง สร้างจากเรื่องจริงที่ตั้งขึ้นในปี 1900 เรื่องราวของ W. Eugene Smith (Johnny Depp) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาเป็นหนึ่งในช่างภาพที่มีชื่อเสียงที่สุด เขาถูกส่งไปที่เมืองมินาตะ พิษปรอทได้ทําลายชายฝั่งของญี่ปุ่นอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของอุตสาหกรรมเคมีของ Chisso

Minamata จะออกฉายในประเทศไทยในวันที่ 13 พฤษภาคม, กํากับและเขียนโดย Andrew Levitas ของ Lullaby.