Inside Out 2 ขยายจักรวาลทางอารมณ์มากขึ้นอาจถึง “27 อารมณ์”

Inside Out 2 ขยายจักรวาลทางอารมณ์มากขึ้นอาจถึง “27 อารมณ์”

Inside Out 2 จะขยายจักรวาลทางอารมณ์ด้วยอารมณ์ใหม่ตามที่ผู้กำกับ Pete Docter กล่าว ภาพยนตร์จะแนะนำ “5 ถึง 27 อารมณ์” และจะมีหัวใจและแกนกลางที่เป็นศูนย์กลางของอารมณ์ใหม่ การประกาศภาคต่อของ Pixar เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเมื่อพวกเขาย้ายออกจากการผลิตภาคต่อ แต่ผลงานที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศต่ำกว่ามาตรฐานนำไปสู่การประกาศของ Toy Story 5, Frozen 3 และ Zootopia 2 Docter มั่นใจในภาพยนตร์เรื่องใหม่ แต่ก็ยังต้องดูกันต่อไป หากบทเรียนจากความล้มเหลวของไลท์เยียร์จะถูกส่งต่อ