บทวิจารณ์เบื้องต้น”The Little Mermaid”

บทวิจารณ์เบื้องต้น”The Little Mermaid”

“The Little Mermaid”  ฉบับคนแสดงของดิสนีย์ได้รับการคาดหวังสูง แต่บทวิจารณ์เบื้องต้นก็ชี้ให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่หลากหลาย การแสดงภาพของแอเรียลของ Halle Bailey ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง โดยจับใจความสำคัญของตัวละครอันเป็นที่รัก ผู้วิจารณ์รู้สึกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ของภาพยนตร์อาจไม่น่าจดจำหรือน่าประทับใจเท่าที่ควร