ตัวอย่างแรกของ Furious 7 มาแล้ว ชมคลิป!

หลังจากที่เรายั้วกันมาทั้งอาทิตย์จากผู้จัดทำก็ได้ปล่อยตัวอย่าง หนัง fast & furious 7 ออกซิ่งกันในภาคนี้ยังคงเป็นการเดินทางไปอะบูดาบีเช่นเดิม จากตัวอย่างแล้วคงไม่ต้องบรรยายใดๆอีกแล้วบอกคำเดียว”มันแน่นอน”