ข้อกำหนดในการให้บริการ

เราเป็นบริการแบบฟรี คุณสามารถใช้บริการของเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบทุกกรณี เช่น การใส่ร้ายโดยไม่มีหลักฐาน การโจมตีเว็บไซต์ การกระทำที่มีความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เป็นต้น คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาของเราได้ โดยต้องมีการอ้างอิงถึงเราด้วย

เราให้บริการด้านข้อมูลด้วยความเชียวชาญ หากข้อมูลใดมีความผิดพลาดท่านสามารถติดต่อทีมงานได้โดยตรง admin@kondonung.com ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการเก็บไฟล์ของภาพยนตร์เต็มเรื่องและไม่มีการลิงค์ไปยังไฟล์ดังกล่าว

การรับผิดชอบ

ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบกับการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงแต่อย่างไร เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏภายในเว็บไซต์เป็นการรวบรวมแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ผ่านการคัดกรองจากทีมงานแล้วเท่านั้น แต่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องที่สมบรูณ์ได้

เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการทันทีเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย และความถูกต้องในปัจจุบันโดยไม่ต้องบอกให้ผู้ใช้ทราบล้วงหน้า