ตัวอย่างซีรีส์ Generation 56k ฉายทางเน็ตฟลิก

ตัวอย่างซีรีส์ Generation 56k ฉายทางเน็ตฟลิก

ปลายทศวรรษ 1990 อิตาลี: ในที่สุดอินเทอร์เน็ตก็มาถึงเกาะ Procida เล็กๆ ที่เปลี่ยนชีวิตรักของวัยรุ่น Daniel, Matilda, Luca และ Sandro ไปตลอดกาล ยี่สิบปีต่อมา อินเทอร์เน็ตจะเชื่อมต่อพวกเขาอีกครั้ง แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกบางอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง แม้แต่ในโลกที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง