ประกาศวันเข้าฉายใหม่ของ A Quiet Place Part II

ประกาศวันเข้าฉายใหม่ของ A Quiet Place Part II

A Quiet Place Part II คือ 28 พฤษภาคมจากตารางเดิม 17 กันยายน 2021 ลูกน้อง: การเพิ่มขึ้น

เนื่องจากการแพร่กระจายของ Covid 19 ทำให้เกิดค่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่เพื่อเลื่อนโครงการล่าสุด Paramount Pictures ประกาศวันของการแสดง A Quiet Place Part II จะเป็น 28 พฤษภาคมจากตารางเดิม 17 กันยายน 2021 รวมถึง Minions: The Rise of Gru จะเปลี่ยนจากต้นฉบับถึง 1 กรกฎาคม 2022 จากเดิม 2 กรกฎาคม 2021 และ F9 เปลี่ยนจากต้นฉบับ 28 พฤษภาคม 2021 เป็นถึง 25 มิถุนายน 2564