Robert Downey Jr. และ Matt Damon นำแสดงในภาพยนตร์ Oppenheimer

Robert Downey Jr. และ Matt Damon นำแสดงในภาพยนตร์ Oppenheimer

Robert Downey Jr. และ Matt Damon ได้ร่วมแสดงใน Oppenheimer แล้ว พวกเขาเข้าร่วม Cillian Murphy และ Emily Blunt ในภาพยนตร์ซึ่งกำกับโดยคริสโตเฟอร์โนแลน ชีวประวัติจะฉายทาง Universal และจบลงในระยะยาวกับ Warner Bros. ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากหนังสือ “American Prometheus” โดย Kai Bird และ Martin J. Sherwin