14 ภาพล่าสุดจาก AVENGERS: AGE OF ULTRON

Avengers Age of Ultron-3

หลังจากที่ marvel ปล่อยคลิป Marvel’s “Avengers: Age of Ultron” ออกมาเป็นชุดกว่า 5 คลิป(อัพเดทเมื่อวันที่ 17/4/2558) ล่าสุดได้ปล่อย 14 ภาพของ AVENGERS: AGE OF ULTRON

Avengers Age of Ultron-1

Avengers Age of Ultron-2

Avengers Age of Ultron-14

Avengers Age of Ultron-13

Avengers Age of Ultron-12

Avengers Age of Ultron-11

Avengers Age of Ultron-10

Avengers Age of Ultron-9

Avengers Age of Ultron-8

Avengers Age of Ultron-7

Avengers Age of Ultron-6

Avengers Age of Ultron-5

Avengers Age of Ultron-4

Avengers Age of Ultron-3

ขอบคุณรูปจาก marvel.com