ความฝันและความเชื่อก่อนไปดู Before I Wake

ความเชื่อเรื่องความฝันอยู่คู่กับมนุษย์มายาวนานหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะสมัยก่อนที่เราจะรู้จักกับคำว่าวิทยาศาสตร์ มนุษย์ได้ยึดเอาความฝันมาเป็นลางบอกเหตุ และมีการทำนายฝันกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแต่ละท้องถิ่นและเชื้อชาติก็มีการแปลความหมายของความฝันแตกต่างกันไปตามแต่ความเชื่อและสิ่งที่เคารพ นับถือบูชาในขณะนั้น

Before I Wake
แต่ในส่วนของวิทยาศาสตร์นั้นอธิบายการที่คนเราหลับและเกิดความฝันว่า เป็นการทำงานของสมองในช่วงเวลาที่คนเราหลับ โดยจะเกิดเป็นลำดับภาพ อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ซึ่งเป็นการรับรู้ที่อยู่นอกเหนืออำนาจของจิตใจ บางความเห็นเชื่อว่าฝันนั้นเกี่ยวข้องกับจิตไร้สำนึก แต่จากการทดลองพบว่าความฝันจะเกิดได้บ่อยที่สุดเมื่อคนเราหลับเข้าสู่ช่วง REM ซึ่งเป็นช่วงที่สมองของเราทำงานหนักมากนั่นเอง แต่ก็มีบางการทดลองที่ได้ผลออกมาว่า แม้จะไม่ได้เข้าสู่ช่วง REM แต่เราก็สามารถฝันได้ ซึ่งเรื่องของความฝันยังมีการถกเถียงกันในวงการวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถหาข้อสรุปที่สิ้นสุดได้

แต่ถ้ามองในแง่ของความเชื่อ คนในฝั่งตะวันออกและตะวันตกของโลกก็มีความเชื่อเกี่ยวกับความฝันที่แตกต่างกัน ชาวโรมันและชาวกรีกโบราณเชื่อว่าหากใครฝัน คนผู้นั้นได้รับสารจากพระเจ้า แต่ชาวจีนเชื่อว่าการที่คนเราฝันคือการถอดวิญญาณออกจากร่างในปัจจุบันเพื่อไปยังโลกอีกมิติหนึ่ง แต่ชาวยุโรปกลับเชื่อว่าความฝันคือสิ่งชั่วร้ายที่คอยมาครอบงำคนที่ฝัน และทำให้คนๆ นั้นทำสิ่งที่ไม่ดีลงไป

ในแง่ของความเชื่อที่เราคุ้นเคยในไทยก็มีการแบ่งความฝันออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.ฝันแบบธาตุโขภ ซึ่งเป็นความฝันที่เกิดจากธาตุในร่างกายผิดปกติ

2.ฝันแบบจิตนิวรณ์ เป็นความฝันที่เกิดจากการยังคิดถึงเรื่องราว ผู้คนหรือสถานที่นั้นอยู่อย่างหมกหมุ่น

3.ฝันแบบบุพนิมิตร คือความฝันที่เกิดจากบุญหรือกรรมที่ได้ทำมาเป็นสิ่งที่ดลบันดาลให้เกิด

4.ฝันแบบเทพสังหรณ์ เป็นฝันที่เทพยดาเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดเพื่อมาเป็นสิ่งเตือนถึงเรื่องราวที่กำลังจะเกิดกับคนผู้นั้น

 

Before I Wake 2

แต่ไม่ได้มีเฉพาะฝั่งเอเชียเท่านั้นที่มีพิธีกรรมเกี่ยวกับความฝัน ฝั่งตะวันตก เช่น เผ่าอินเดียแดงที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการทำตาข่ายดักฝัน และแขวนไว้ที่หัวเตียงหรือหน้าต่างในห้องนอนเพื่อดักฝันร้ายทีจะเข้ามา ให้เหลือแต่ฝันดี เพื่อที่ผู้อยู่อาศัยจะได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ และฝั่งตะวันตกยังเชื่อกันอีกว่าความฝันนั้นก็คือความปรารถนาลึก ๆ ในใจของคนผู้นั้น ที่ไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริงจึงแสดงออกมาด้วยการฝันในยามหลับ แล้วฝันร้ายที่โคดี้ เด็กชายใน Before I Wake ต้องพบเจอในแต่ละค่ำคืนนี้จะตรงกับความเชื่อไหน เข้าไปพิสูจน์กัน 14 มกราคมนี้ ในโรงหนัง