ตัวอย่างเต็ม Raya and The Last Dragon ก่อนเข้าโรงภาพยนตร์

ตัวอย่างเต็ม Raya and The Last Dragon ก่อนเข้าโรงภาพยนตร์

Raya and the Last Dragon เกี่ยวกับการผจญภัยในโลกแฟนตาซี “Kumantra” ที่มนุษย์และมังกรอาศัยอยู่ร่วมกันมานานในสันติภาพแต่เมื่อพลังชั่วร้ายคุกคามดินแดน มังกรเสียสละตัวเองเพื่อช่วยมนุษยชาติ

500 ปีต่อมา ปีศาจตนเดิมก็กลับมาความหวังหนึ่งจากนั้นก็ตกอยู่ที่ Raya ผู้ต้องหามังกรในตํานานตัวสุดท้ายที่จะนําทุกอย่างกลับมาสู่สภาพเดิมแต่ตลอดการเดินทางของเธอเจ้าจะต้องเรียนรู้ว่า มังกรตัวคนเดียว ไม่อาจช่วยโลกนี้ได้แต่เธอยังต้องการความเชื่อใจ และการทํางานเป็นทีม